پروژه تلویزیون شهری الحشد الشعبی

ویدیو پروژه تلویزیون شهری الحشد العشبی

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری الحشد العشبی

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P1.8
1692 عدد
کارت کنترلر I5
282 عدد
پاور 40 آمپر
282 عدد
پروسسور H5
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری الحشد الشعبی

خانه