پروژه تلویزیون شهری پارک فناوری پردیس سالن همایش

ویدیو پروژه تلویزیون شهری پارک فناوری پردیس سالن همایش

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری پارک فناوری پردیس سالن همایش

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P4 ایندور
384 عدد
کارت کنترلر 7516S
64 عدد
پاور 40 آمپر
64 عدد
پروسسور VDWAL 615
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری پارک فن آوری پردیس سالن همایش

خانه