پروژه تلویزیون شهری ارگ بم جدید

پروژه تلویزیون شهریارگ بم جدید

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری ارگ بم جدید

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P8
2484 عدد
کارت کنترلر 7516S
138 عدد
پاور 40 آمپر
414 عدد
پروسسور VX4000
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری ارگ بم جدید

خانه