پروژه تلویزیون شهری رستوران ربلان تندیس

پروژه تلویزیون شهری رستوران ربلان تندیس

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری رستوران ربلان تندیس

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P2.5
864 عدد
کارت کنترلر 7516S
144 عدد
پاور 40 آمپر
144 عدد
پروسسور VDWALL615S
3 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری رستوران ربلان تندیس

خانه