پروژه تلویزیون شهری فوتبال برتر

پروژه تلویزیون شهری فوتبال برتر

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری فوتبال برتر

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P1.8
35000 عدد
کارت کنترلر
5000 عدد
پاور 40 آمپر
7000 عدد
پروسسور
5 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری فوتبال برتر

خانه