پروژه تلویزیون شهری دانشگاه خاتم الانبیاء

پروژه تلویزیون شهری دانشگاه خاتم الانبیاء

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری دانشگاه خاتم الانبیاء

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P2
216 عدد
کارت کنترلر 7516S
54 عدد
پاور 40 آمپر
54 عدد
پروسسور VDWALL 615S
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری دانشگاه خاتم الانبیاء

خانه