پروژه تلویزیون شهری سالن ورزشی الصغر بغداد

پروژه تلویزیون شهری سالن ورزشی الصغر بغداد

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری سالن ورزشی الصغر بغداد

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P1.8
35000 عدد
کارت کنترلر
5000 عدد
پاور 40 آمپر
7000 عدد
پروسسور
5 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری سالن ورزشی الصغر بغداد

خانه