پروژه تلویزیون شهری سالن کشتی شهید ضرغام

ویدیو پروژه تلویزیون شهری سالن کشتی شهید ضرغام

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری سالن کشتی شهید ضرغام

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P2
756 عدد
کارت کنترلر 7516S
98 عدد
پاور 40 آمپر
126 عدد
پروسسور VDWALL615 4K
2 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری سالن کشتی شهید ضرغام

خانه