پروژه تلویزیون شهری دانشگاه امام حسین (ع)

پروژه تلویزیون شهری دانشگاه امام حسین (ع)

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری دانشگاه امام حسین (ع)

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P5
1296 عدد
کارت کنترلر 7516S
126عدد
پاور 40 آمپر
432 عدد
پروسسور VDWALL615S
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری دانشگاه امام حسین (ع)

خانه