پروژه تلویزیون شهری رستوران ماتسو

پروژه تلویزیون شهری رستوران ماتسو

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری رستوران ماتسو

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P2.5
35000 عدد
کارت کنترلر 7516S
38 عدد
پاور 40 آمپر
72عدد
پروسسور MVP300S
2 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری رستوران ماتسو

خانه