پروژه تلویزیون شهری پروژه کیش

پروژه تلویزیون شهری پروژه کیش

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری پروژه کیش

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P6 اوتدور
2160 عدد
کارت کنترلر 7516S
360 عدد
پاور 40 آمپر
360 عدد
پروسسور VX400
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری پروژه کیش

خانه