پروژه تلویزیون شهری سازمان تامین اجتماعی

پروژه تلویزیون شهری سازمان تامین اجتماعی

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری سازمان تامین اجتماعی

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P10 اوتدور
990 عدد
کارت کنترلر 7516S
55عدد
پاور 40 آمپر
165 عدد
پروسسور
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری سازمان تامین اجتماعی

خانه