پروژه تلویزیون شهری سالن اجتماعات برق

پروژه تلویزیون شهری سالن اجتماعات برق

لیست ویدئو ها

4 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری سالن اجتماعات برق

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P4
756 عدد
کارت کنترلر 7516S
100 عدد
پاور 40 آمپر
126 عدد
پروسسور VDWALL615S
1 عدد
پروسسور MVP300S
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری سالن اجتماعات برق

خانه