پروژه تلویزیون شهری استادیوم پارک فناوری پردیس

ویدئو پروژه تلویزیون شهری استادیوم پارک فناوری پردیس

لیست ویدئو ها

1 Videos

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری استادیوم پارک فناوری پردیس

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P4
792 عدد
کارت کنترلر 7516S
132 عدد
پاور 40 آمپر
132 عدد
پروسسور VDWALL 615S
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری پارک فن آوری پردیس

خانه