پروژه تلویزیون شهری بانک ملل مشهد

ویدیو پروژه تلویزیون شهری بانک ملل مشهد

لیست قطعات استفاده شده در پروژه تلویزیون شهری بانک ملل مشهد

قطعات استفاده شده
تعداد
ماژول P2
288 عدد
کارت کنترلر 7516S
282 عدد
پاور 40 آمپر
282 عدد
پروسسور نوا SM358S
1 عدد
مدت زمان اجرا
تاریخ انجام پروژه
مجری پروژه
3 روز کاری
1402/08/12
نور و نما

نامه حسن انجام کار پروژه تلویزیون شهری پارکینگ مجتمع رویال

خانه